Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Ea H’leo – Đăk lăk

Hiện có 10 bưu cục Mã số: 635600 Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Ea Hleo Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 050003777359) Mã số: 635740 Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Ral Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 779100) Mã số: 635710 Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Sol Địa chỉ: Thôn Thái, Xã Ea Sol, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 775555) Mã số: 635770 Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Ea Hleo Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H'Leo, Huyện Ea H'Leo (ÐT: 773500) Mã số: 635790 Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư ...
More

Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Krông Năng – Đăk lăk

Mã số: 635200 Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Krông Năng Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675666) Mã số: 635220 Bưu cục: Điểm BĐVHX Tam Giang Địa chỉ: Thôn Giang Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng (ÐT: 0500367135) Mã số: 635320 Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Lộc Địa chỉ: Thôn Lộc Tân, Xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003674120) Mã số: 635260 Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tam Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003679001) Mã ...
More