Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại huyện Lăk – Đăk lăk

Hiện có 13 bưu cục

Mã số: 637400
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Lak
Địa chỉ: Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: 05003586254)


Mã số: 637420
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bông Krang
Địa chỉ: Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk (ÐT: 586387)


Mã số: 637440
Bưu cục: Điểm BĐVHX Yang Tao
Địa chỉ: Buôn Đông Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk (ÐT: 586286)


Mã số: 637460
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đắk Liêng
Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk (ÐT: 586104)


Mã số: 637490
Bưu cục: Điểm BĐVHX Buôn Tría
Địa chỉ: Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk (ÐT: 586313)


Mã số: 637510
Bưu cục: Điểm BĐVHX Buôn Triết
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk (ÐT: 630004)


Mã số: 637540
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đắk Nuê
Địa chỉ: Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk (ÐT: 586089)


Mã số: 637560
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đắk Phơi
Địa chỉ: Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk (ÐT: 586307)


Mã số: 637580
Bưu cục: Điểm BĐVHX Krông Nô
Địa chỉ: Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk (ÐT: 859024)


Mã số: 637600
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Rbin
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk (ÐT: 582617)


Mã số: 637610
Bưu cục: Điểm BĐVHX Nam Ka
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk (ÐT: 580500)


Mã số: 637663
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn
Địa chỉ: Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: )


Mã số: 637662
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk
Địa chỉ: Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk (ÐT: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *