Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Cư M’Gar – Đăk lăk

Hiện có 15 bưu cục

Mã số: 634300
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Cư M’gar
Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003834704)


Mã số: 634540
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Drơng
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003536043)


Mã số: 634320
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tul
Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M’Gar (ÐT: )


Mã số: 634420
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Mgar
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư M’Gar, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003835507)


Mã số: 634450
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kpam
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003835111)


Mã số: 634470
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Hdinh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Ding, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003532105)


Mã số: 634360
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tar
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 834100)


Mã số: 634340
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Dliê Mnông
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M’Nông, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003538501)


Mã số: 634380
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kiết
Địa chỉ: Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003539003)


Mã số: 634610
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea M’roh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea M’Droh, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003537100)


Mã số: 634510
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Mnang
Địa chỉ: Thôn 1a, Xã Ea M’Nang, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003531525)


Mã số: 634580
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Suê
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003530126)


Mã số: 634600
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cuôr Đăng
Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 05003536102)


Mã số: 634560
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Pôk
Địa chỉ: Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M’Gar (ÐT: )


Mã số: 634611
Bưu cục: Điểm BĐVHX Quảng Hiệp
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M’Gar (ÐT: 537002)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *