Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Krông Ana – Đăk lăk

Hiện có 10 bưu cục

Mã số: 636600
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Krông Ana
Địa chỉ: Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003637111)


Mã số: 636620
Bưu cục: Điểm BĐVHX Dur Kmal
Địa chỉ: Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, Huyện Krông ANa (ÐT: 637410)


Mã số: 636641
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Bông
Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Xã Ea Bông, Huyện Krông ANa (ÐT: 650577)


Mã số: 636640
Bưu cục: Điểm BĐVHX EaNa
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003638555)


Mã số: 636866
Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bình Hoà, Huyện Krông ANa (ÐT: )


Mã số: 636870
Bưu cục: Điểm BĐVHX Quảng Điền
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa (ÐT: 630002)


Mã số: 636880
Bưu cục: Điểm BĐVHX Băng A Drênh
Địa chỉ: Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh, Huyện Krông ANa (ÐT: 635401)


Mã số: 636830
Bưu cục: Điểm BĐVHX Đray Sáp
Địa chỉ: Thôn Eana, Xã Đray Sáp, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003638699)


Mã số: 636612
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Krông Ana
Địa chỉ: Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )


Mã số: 636611
Bưu cục: Hòm thư Công cộng 141 Nguyễn Tất Thành
Địa chỉ: Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *