Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Krông Buk – Đăk lăk

Hiện có 7 bưu cục

Mã số: 634710
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Krông Búk
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk (ÐT: 0500 3975555)


Mã số: 634740
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Pơn Đrang
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk (ÐT: 0500 3975555)


Mã số: 634850
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Ngai
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk (ÐT: 874666)


Mã số: 634790
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Kpô
Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk (ÐT: 562005)


Mã số: 634791
Bưu cục: Điểm BĐVHX Kty
Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk (ÐT: 562502)


Mã số: 634870
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Pơng
Địa chỉ: Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk (ÐT: 576002)


Mã số: 634820
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Né
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk (ÐT: 576524)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *