Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Krông Năng – Đăk lăk

Mã số: 635200
Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Krông Năng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675666)


Mã số: 635220
Bưu cục: Điểm BĐVHX Tam Giang
Địa chỉ: Thôn Giang Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng (ÐT: 0500367135)


Mã số: 635320
Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Lộc
Địa chỉ: Thôn Lộc Tân, Xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003674120)


Mã số: 635260
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tam
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003679001)


Mã số: 635290
Bưu cục: Điểm BĐVHX Dliê Ya
Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, Xã DLiê Ya, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003672055)


Mã số: 635350
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Hồ
Địa chỉ: Thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675675)


Mã số: 635380
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Toh
Địa chỉ: Thôn Tân Hợp, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003672016)


Mã số: 635420
Bưu cục: Điểm BĐVHX Nt 49
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003676516)


Mã số: 635421
Bưu cục: Điểm BĐVHX Phú Xuân
Địa chỉ: Thôn Xuân Thuận, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003675411)


Mã số: 635460
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Klông
Địa chỉ: Thôn Tam Bình, Xã Cư KLông, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003917001)


Mã số: 635470
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tân
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tấn, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003670702)


Mã số: 635537
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Púk
Địa chỉ: Thôn Giang Minh, Xã EaPúk, Huyện Krông Năng (ÐT: 05003670300)


Mã số: 635213
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngã 4 Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng (ÐT: )


Mã số: 635524
Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Đar
Địa chỉ: Thôn Giang Châu, Xã EaĐák, Huyện Krông Năng (ÐT: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *