Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Krông Păk – Đăk lăk

Hiện có 17 bưu cục chia đều cho các xã

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Krông Pắk
Địa chỉ: Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003522347)


Mã số: 633000
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ea Kuang
Địa chỉ: Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003523374)


Mã số: 632860
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Hiu
Địa chỉ: Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003522386)


Mã số: 632880
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kuăng
Địa chỉ: Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003523990)


Mã số: 632910
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kly
Địa chỉ: Thôn 8a, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003529002)


Mã số: 632970
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa An
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoà An, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003522370)


Mã số: 633095
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kênh
Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk (ÐT: 05003515391)


Mã số: 633100
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Knuêc
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003514000)


Mã số: 633120
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Knuêc 2
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003514115)


Mã số: 633160
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Tiến
Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Hoà Tiến, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003522385)


Mã số: 633190
Bưu cục: Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003524300)


Mã số: 633200
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Uy
Địa chỉ: Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003524462)


Mã số: 633220
Bưu cục: Điểm BĐVHX Vụ Bổn
Địa chỉ: Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003525671)


Mã số: 633260
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Yiêng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003524466)


Mã số: 633035
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Phê 1
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003518347)


Mã số: 633036
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Phê 2
Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003526170)


Mã số: 633040
Bưu cục: Điểm BĐVHX Krông Búk
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Păk (ÐT: 05003523890)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *