Danh sách các bưu cục (bưu điện) VNPT tại Tp Buôn Ma Thuột

Hiện có 38 bưu cục

Mã số: 630000
Bưu cục: Bưu cục cấp 1 Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003852612)


Mã số: 631110
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Cổng 3
Địa chỉ: Sô´175, Đường Ngô Quyền, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003817008)


Mã số: 632120
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng
Địa chỉ: Sô´04, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003862014)


Mã số: 631300
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Km5
Địa chỉ: Sô´572, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003865318)


Mã số: 631450
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòa Thuận
Địa chỉ: Sô´73 QL14, Thôn 5, Xã Hoà Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003863132)


Mã số: 632210
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh
Địa chỉ: Sô´356A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: (0500)3868530)


Mã số: 631100
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phan Bội Châu
Địa chỉ: Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003860402)


Mã số: 631380
Bưu cục: Đại lý bưu điện Tân Hòa
Địa chỉ: Sô´KM8 QL26, Tổ Dân Phố 4, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003823000)


Mã số: 632360
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Đông
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Hoà Đông, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003820400)


Mã số: 632330
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Phú
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 686002)


Mã số: 632211
Bưu cục: Điểm BĐVHX Khánh Xuân
Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632390
Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Xuân
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 631420
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Tu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 863636)


Mã số:631790
Bưu cục: Điểm BĐVHX Cư Ê Bua
Địa chỉ: Buôn Đùng, Xã Cư E Bur, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003816640)


Mã số: 632260
Bưu cục: Điểm BĐVHX Ea Kao
Địa chỉ: Thôn 1, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 0977500556)


Mã số: 632090
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đại học tây nguyên
Địa chỉ: Sô´554, Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003859566)


Mã số: 631070
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 TTĐM
Địa chỉ: Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 812040)


Mã số: 630900
Bưu cục: Bưu cục Hệ 1 Đắk Lắk
Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003858470)


Mã số: 631080
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Khách Hàng Lớn
Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003840506)


Mã số: 632314
Bưu cục: Điểm BĐVHX VHX Hòa Khánh
Địa chỉ: Thôn 19, Xã Hoà Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 631848
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu 1
Địa chỉ: Sô´01-03, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003818999)


Mã số: 632011
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632009
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Tổ Lái xe Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT:


Mã số: 632010
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phát tại Khai thác 3
Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 630990
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632401
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632597
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên
Địa chỉ: Khối 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632097
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632279
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao
Địa chỉ: Buôn ÊKao, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632255
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng
Địa chỉ: Hẻm 137, Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632256
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn
Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632351
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú
Địa chỉ: Buôn Mrê, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 631704
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn
Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 631615
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 631439
Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 631408
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3
Địa chỉ: Đường quốc lộ 26, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )


Mã số: 632183
Bưu cục: Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: )

Mã số: 631705
Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh
Địa chỉ: Sô´256A, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột (ÐT: 05003669696)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *