Hệ thống bưu cục (bưu điện) VNPT tại tỉnh Daklak

Xem bằng cách nhấn vào liên kết ở tên mỗi huyện/ tp

Tp Buôn Ma Thuột (có 38 bưu cục)

Huyện Krông Păk (có 17 bưu cục)

Huyện Eakar (có 14 bưu cục)

Huyện M’ đrăk (có 12 bưu cục)

Huyện Cư M’Gar (có 15 bưu cục)

Huyện Krông Buk (có 7 bưu cục)

Huyện Krông Năng (có 14 bưu cục)

Huyện Ea H’leo (có 10 bưu cục)

Huyện Buôn Đôn (có 10 bưu cục)

Huyện Ea Súp (có 10 bưu cục)

Huyện Krông Ana (có 10 bưu cục)

Huyện Krông Bông (có 12 bưu cục)

Huyện Lăk (có 13 bưu cục)

Huyện Cư Kuin (có 12 bưu cục)

Thị xã Buôn Hồ (có 8 bưu cục)

Với các thông tin còn sót hay không chính xác, để biết thông tin cần hãy liên hệ tổng đài bưu điện VNPT: 1900 54 54 81 để được hỗ trợ.

Nguồn bài viết: http://www.vnpost.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *